Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inserţia în economic a doctrinei umaniste

  1. Consideraţii generale

Pornim de la aprecierea că, în fond, caracteristicile generale ale unui sistem politic sunt date de modul său specific de raportare la viaţa economică, singurul domeniu al activităţii umane de care nici un sistem politic nu poate face abstracţie. In această perspectivă constatăm că există două tipuri funda­mentale de sistem politic: cele în care economicul determină politicul, numite democraţii, şi cele în care politicul determină economicul, numite dictaturi sau sisteme totalitare.