Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ce facem pentru România?

La o analiză riguroasă modalităţii în care statele din Uniunea Europeană s-au raportat la criza generată de pandemia de coronavirus, putem delimita trei etape distincte:

O primă etapă, de îngrijorare generală moderată, în care variantele de răspuns la provocările pandemiei s-au evaluat, în principal, la nivelul principalelor instituţii europene. A fost fază analizei, a proiectelorfără acţiuni concrete semnificative.

O a doua etapă, de îngrijorare acută, în care deciziile “au coborât” la nivel naţionalSub presiunea imediată exercitată  asupra  propriului  sistem  sanitar  şsub  ameninţarea unei penuri alimentare incontrolabilestatele au adoptat măsuri specifice cu un evident şi legitim caracter protecţionist.

O a treia etapă, în care, pe fondul unei relaxări prudente, se tinde către un echilibru între abordările naţionale şcele comunitareProiectele coordonate de la Bruxelles se “împletesc” cu politicile specificale fiecărui stat membru.

Din întreg acest parcurs putem extrage cel puţin două concluzii: 

  1. Europa Unită rămâne, înainte de toatefamilie naţiunilor.
  2. Forţa Uniunii Europenecapacitatea sa de reacţie rapidă în faţa provocărilor majoreeste direct proporţională cu forţa naţiunilor care o compun.

În acest context, devine absolut evident că, pentru a-şi întări poziţia pe plan continental şpentru contribui real la progresul Uniunii Europene, România trebuie să-şi consolideze semnificativ economia naţionalăsă-şi fructifice resursele interne şsă echilibreze balanţa comercială (raportul exporturiimporturi).

De altfelaceasta este tendinţa la nivelul întregii Uniuni EuropeneÎntr-o analiză publicată la începutul lunimai în politico.eu, preluată amplu şde unele site-uri din România, sunt menţionate anumite măsuri de “protecţionism” aplicate de numeroase state europeneMiniştri şi înalţi oficiali din FranţaMarea Britanie, Polonia, Austria sau Grecia susţin, în variate formenecesitatea unui “patriotism alimentar!

Există voci care văd vulnerabilizare Uniunii Europene prin astfel de abordări. Consider că un asemenea risc este aparent. În realitateobserv că se conturează două planuri distincte şcomplementare 

  1. pe de o parteeste firesc şoportun ca nevoile de bază (alimentemedicamentesă fie asigurateprioritar, din resurse locale (mai uşor de fructificat şsecurizat în momente de criză);
  2. pe de altă parteeste indiscutabil ca o economie europeană integrată şabordare politică unitarăbazată pe valori şprincipii comunereprezintă drumul natural şnecesar al continentului nostru.

Mai concret, într-o paralelă din viaţa cotidianăpentru te întâlni cu prietenii şa face împreună proiecte care schimbă lumeaajută să ai asigurateprin mijloace propriiresursele elementare (alimentemedicamente).     

Evident, trebuie evitate exceselePatriotismul sănătos (necesar cultivării propriei identităţi) şpragmatismul economic nu trebuie confundate cu naţionalismulizolaţionismul sau alte erori similare care şi-au demonstrat de atâtea ori caracterul nocivDezvoltarea propriei naţiuni nu trebuie îndreptată împotriva celorlalteNiciun stat nu poate rezista, pe termen lung, de unul singur.

Dar pentru a fi parte progresuluipentru deveni un furnizor de prosperitate şstabilitate (nu doar un “asistat comunitar), fiecare naţiune are responsabilitatea fructificării resurselor sale specifice.

Referindu-ne concret la propria ţarăconsider că trebuie să evaluăm responsabil care sunt domeniile ce ne pot garanta succesul economic şechilibrul social. Să ne întrebăm cinstit cum putem evita să fim mereu pe marginea prăpastiei, împrumutându-ne la costuri duble faţă de media pieţeiameninţaţi cu ratinguri de ţară descurajante pentru investiţiile serioaseSă stabilimconcret şrigurosce facem pentru România.

În opinia meadezvoltarea noastră rapidă şdurabilă depinde de investiţia coerentă (indiferent de schimbari de guverne sau priorităţi politice conjuncturale) în două domenii fundamentale:

  • agricultură – pe întreg traseul, de la producţie şdepozitare până la desfacere şpromovare;
  • inovaţieinvenţiecercetare aplicativă – pe scurtfructificarea semnificativelor resurse naţionale de inteligenţă şi creativitate.

Ce facem pentru România?