Sinteza doctrinei umaniste

Respectul pentru lege, responsabilitatea oamenilor politici sau promovarea specialiștilor în funcții politice și administrative sunt câteva dintre reperele doctrinei umaniste.
Iată care sunt acestea:

 • respectul pentru lege;
 • responsabilitatea oamenilor politici;
 • promovarea specialiștilor în funcții politice și administrative;
 • relația funcționarilor cu cetățenii;
 • dezvoltarea economică a României în secolul al XXI-lea (problema emigrației);
 • securitatea alimentară a României;
 • preocuparea pentru generațiile următoare;
 • familia și natalitatea în România;
 • interesul pentru viitorul tinerilor;
 • sportul și dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor;
 • învățarea și educația din România în secolul al XXI-lea (standarde de educație, înlăturarea  decalajelor  din secolul al XX-lea);
 • sănătatea populației;
 • încrederea în valorile umane și în armonia perfectă dintre om și natură;
 • respectul pentru resurse, prețuirea naturii, conștiința ecologică;
 • înțelegere europeană, admirația față de valorile culturii europene;
 • devotament față de adevăr și moralitate;
 • rezolvarea problemelor globale în avantajul omului prin gândirea și acțiunea umană, noua cursă a înarmărilor;
 • democrația și drepturile omului – o chestiune de drept;
 • libertate și responsabilitate;
 • toleranță, solidaritate și armonie;
 • dreptul minorităților, identitatea culturală – sursă de armonie;
 • respectul pentru reconstituirea istoriei naționale, atitudinea tinerilor față de trecutul istoric al României;
 • respectul pentru proprietate și consum echilibrat și rațional al resurselor;
 • promovarea idealului de viață pentru secolul al XXI-lea;
 • susținerea nonviolenței și a nediscriminării;
 • prețuirea generației vârstnice;
 • valoarea personalității umane nu este determinată de originea sau apartenența socială, ci de meritele personale și de activitatea sa.