Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Partidul Umanist Social Liberal

Proiectul, care a fost deja depus la Camera Deputaților, prevede ca structurile de stat unde există consum colectiv (spitale, cantine sociale, penitenciare, unități militare, etc.) să achiziționeze doar alimente românești (legume, fructe, etc.), cu excepția situațiilor obiective, în care acest lucru nu ar fi posibil.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere legislativă
privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă

Având în vedere:

Necesitatea susținerii sectorului agricol, sector de bază, tradițional al economiei românești, ca resursă controlabilă, din punct de vedere cantitativ și calitativ, de materii prime pentru asigurarea alimentelor de bază pentru populație,
Ponderea importantă a gospodăriilor individuale și a fermelor mici în agricultura românească și posibilitățile financiare și logistice scăzute ale fermierilor pentru susținerea producției prin valorificarea acesteia în timp util și la prețuri acceptabile sau prin depozitarea în condiții conforme,
Concurența acerbă făcută produselor românești de importurile provenind din țări care au beneficiat, pe parcursul timpului, de susținere importantă în acest domeniu și care, astăzi, deținând mijloacele și know-how-ul necesare pentru practicarea unei agriculturi intensive, eficiente, își permit desfacerea produselor, la export, la prețuri mult mai mici,
În contextul restricțiilor impuse României de organismele europene de a emite acte normative prin care să putem obliga prezența la raft, cu prioritate, a produselor românești, și al nivelului prohibitiv al taxelor la raft impuse de marii comercianți,

Acest proiect legislativ are ca scop susținerea fermierilor, procesatorilor și producătorilor din România precum și asigurarea hranei pentru populație în cantitățile și la calitatea necesare, prin asigurarea desfacerii produselor agricole românești, în primul rând, prin toate structurile de stat care/prin care se asigură consum colectiv (ca, de exemplu: unități militare, spitale, cantine sociale, unități de învățământ, penitenciare și altele asimilate).
Potrivit acestei legi, respectivele structuri vor achiziționa numai bunuri alimentare de producție internă, realizate exclusiv din materii prime românești, cu excepția situației obiective, în care acestea nu le pot fi puse la dispoziție.
Apreciem că, în contextul secetei pedologice cu care ne confruntăm în acest an și încălzirii globale, care ridică mari probleme și pentru anii viitori, dar și consecință a pandemiei COVID-19, prin care încă trecem, această inițiativă este pe deplin justificată și se află în trendul măsurilor de siguranță alimentară, pe care toate statele membre și le iau.
Asigurarea hranei sănătoase pentru populație este o obligație primordială a statului, constituțională, și nu trebuie să fie negociată!

Pentru aceasta, însă, este necesară implementarea urgentă a unui act normativ, care să reglementeze asigurarea continuității lanțului producție- consum, astfel încât atât fermierii, cât și procesatorii, producătorii și consumatorii să se simtă, SĂ FIE protejați împotriva factorilor perturbatori obiectivi și, mai ales, subiectivi.

Apreciem că acest proiect de lege va contribui la ieșirea din criză și că stimularea consumului intern din producţia proprie, crearea de locuri de muncă, stimularea investițiilor, cultivarea spiritului antreprenorial și creșterea competitivității agriculturii și industriei alimentare românești și că vor avea efecte pe termen lung asupra sănătății economiei, dar și a populației.
În vederea implementării prezentei legi, Institutului Național de Statistică va furniza informații esențiale privind:
• Cantitățile de bunuri rezultate la producătorii locali (ce produse sunt disponibile, în ce perioade ale anului, în ce cantitate și la ce calitate)
• Necesarul de consum al acestor categorii la nivel național (entitățile achizitoare, consumul necesar, prețul de achiziție etc.)
• Necesarul și costurile de depozitare etc.
De asemenea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, consiliile județene, prin care se derulează programe naționale de tipul ”Cornul și laptele”, autoritățile administrației publice locale, care asigură hrană pentru persoanele defavorizate, precum și toate celelalte autorități centrale, județene și locale, structuri de stat care/prin care se asigură consum colectiv, vor avea un rol important în implementarea legii.