Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
 
Partidul Umanist Social Liberal

Parlamentarii umaniști propun înființarea Fondului de Solidaritate „Locuințe pentru tinerii români”.Va fi un fond dedicat tinerilor familiști, cu vârsta până la 35 ani, care doresc să acceseze credite pentru locuințe, pot plăti ratele pentru acestea, dar nu au avansul necesar.Acest fond special, care urmează a fi administrat și gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, va fi alimentat, inițial, prin transferarea de către societățile comerciale puternice, al căror profit brut depășește 1 milion de lei, a 1% din acest profit, suma respectivă fiind deductibilă.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere legislativă privind înființarea Fondului de Solidaritate “Locuințe pentru tinerii români”

Articolul 49 din Constituția României dă contur unui drept-sinteză, potrivit căruia copiii și tinerii constituie marele potențial uman de azi, dar și de mâine, al societății, ei fiind continuitatea și viitorul. Acestui drept îi corespunde obligația statului de a le asigura copiilor și tinerilor condițiile necesare dezvoltării armonioase a aptitudinilor lor fizice și intelectuale.
​În momentul elaborării Constituției, redactarea alin. (1) al art. 47 a însemnat nu numai statuarea unei direcții de acțiune a statului, obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, ci și afirmarea unui drept fundamental cetățenesc, inserat, mai târziu, în catalogul dreptului și libertăților fundamentale ale omului.
Dreptul la un nivel de trai decent include dreptul cetățeanului la condiții rezonabile de viață, care să-i asigure lui și familiei sale un trai civilizat, decent.
Se consideră, totodată, că un nou drept al omului este dreptul la un nivel de viață decent. Noțiunea de nivel de viață decent include, ca un minimum, pe lângă dreptul la alimentație și îmbrăcăminte, și dreptul la o locuință satisfăcătoare.​
Prin Fondului de Solidaritate “Locuințe pentru tinerii români” se doresc: susținerea tinerelor familii aflate la început de drum, încurajarea creșterii natalității și stimularea tinerilor de a rămâne în țară și chiar de a se stabili în mediul rural, prin asigurarea unui spațiu de locuit propriu.
Proiectul se adresează tinerilor sub 35 de ani, căsătoriți, care pot să își achiziționeze o locuință în rate dar nu au posibilitatea de a achita avansul.
Programul de finanțare a avansului necesar achiziționării unei locuințe se adresează tinerilor care au posibilitatea de a achita ratele ulterioare obținerii creditului și va fi destinat acelor persoane care îndeplinesc condițiile de creditare presupuse de programele de finanțare de tip “Prima casă” sau pe cele presupuse de creditarea directă, prin bancă.
Sumele necesare vor fi asigurate de societățile comerciale profitabile (cu profit de peste 1.000.000 lei), suma transferată către Fondul de Solidaritate reprezentand 1% din profitul obținut de acestea.
Sumele transferate de societățile comerciale la Fondul de Solidaritate ”Locuințe pentru tinerii români” sunt cheltuieli deductibile.

Avand în vedere că profitul agenților economici, calculat pe baza impozitului pe profit din bugetul pe anul 2020, este de aproximativ 25 miliarde Euro, considerăm că Fondul de Solidaritate “Locuințe pentru tinerii români” poate să acopere avansul destinat familiilor tinere beneficiare.

Alocarea sumelor se va face printr-un algoritm, în care existența primului copil/a unei sarcini în evoluție va avea o pondere importantă, iar familiile cu minimum doi copii vor avea prioritate.
Prioritate vor avea și tinerele familii care se stabilesc în mediul rural și în care se regăsește cel puțin un specialist din următoarele categorii profesionale: medici/asistenți medicali, cadre didactice, zootehniști, agronomi sau absolvenți de institut teologic, care urmează să întemeieze/să preia parohii.
În acest fel, apreciem că vom contribui atât la ”întinerirea” localităților din mediul rural, la asigurarea unor condiții mai atractive pentru specialiștii aflați la început de carieră, cât și la revigorarea activităților agricole în fermele familiale, multe dintre aceste fiind abandonate din cauza lipsei forței de muncă sau a forței de muncă îmbătrânite.

Programul de finanțare a avansului necesar, adresându-li-se tinerilor care au posibilitatea de a achita ratele ulterioare obținerii creditului, se prezumă că va fi destinat acelor persoane care îndeplinesc condițiile de creditare presupuse de programele de finanțare de tip “Prima casă” sau pe cele presupuse de creditarea directa, prin bancă.

Finanțarea prin Fondul de Solidaritate “Locuințe pentru tinerii români” se va face pentru locuințe noi, pentru cele deja construite, care îndeplinesc condițiile legale de siguranță în construcții, și pentru construirea de noi locuințe.
Sumele obținute de la Fondul de Solidaritate ”Locuințe pentru tinerii români” vor fi returnate Fondului, eșalonat, în 10 ani, începând cu anul 6 de la obținerea lor, în rate egale, lunare, care, cumulate cu cele ale creditului, nu vor depăși 1/3 din veniturile familiei.
Sumele reprezentând avans pentru achiziție locuință nu vor fi purtătoare de dobânzi.
În cazul înstrăinării locuinței înainte de returnarea sumelor datorate Fondului de Solidaritate ”Locuințe pentru tinerii români”, suma datorată Fondului de Solidaritate ”Locuințe pentru tinerii români” va fi returnată, în integralitatea ei, la data perfectării actelor de vânzare-cumpărare.