Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 
Partidul Umanist Social Liberal
Partidul Umanist Social Liberal

Deputatul umanist Grațiela Gavrilescu a inițiat proiectul de lege prin care societățile comerciale sunt încurajate să angajeze pensionari, care la rândul lor doresc să își continue activitatea în domeniile în care au experiență Experienţa profesională dobândită de persoanele pensionate reprezintă o resursă naţională obiectivă, uşor de fructificat şi extrem de utilă economiei şi societăţii româneşti în ansamblu

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării

​Dreptul la pensie, ca și dreptul la muncă, este un drept constituţional şi nu poate fi limitat, iar obţinerea de către cetăţenii pensionari a unor venituri suplimentare nu constituie un temei de limitare a dreptului la pensie.
Anii de muncă, cu toate consecinţele lor, veniturile impozitate de stat, toate vorbesc, din punct de vedere legislativ, despre drepturile cetăţenilor la un trai decent la vârsta de pensionare.
Din păcate, însă, recompensa, la vârsta pensionării, nu este doar, deseori, inechitabilă, ci și insuficientă, în contextul în care majorarea pensiilor nu este acoperitoare dinamicii prețurilor.
Astfel, pensionarii devin din ce în ce mai săraci comparativ cu ceilalţi membri ai societăţii, iar pentru o mică o parte dintre ei venitul suplimentar reprezintă o reală sursă de existenţă, fiind direcţionat pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, sănătate şi alimentaţie.

Dar reintegrarea pe piața muncii a pensionarilor trebuie privită și dint-o altă perspectivă:
Experienţa profesională dobândită de persoanele pensionate reprezintă o resursă naţională obiectivă, uşor de fructificat şi extrem de utilă economiei şi societăţii româneşti în ansamblu.

​​Reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care doresc să îşi continue/reia activitatea în domeniile în care au acumulat zeci de ani de experienţă – atingând un standard ridicat al cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale – reprezintă o soluţie atât pentru depăşirea deficitului forţei de muncă, cât şi pentru refacerea coeziunii sociale.

Pe de o parte, retragerea din activitate, lipsa de comunicare cu foştii colegi de breaslă, renunţarea la unele activităţi obişnuite, toate contribuie la o izolare socială treptată a persoanelor vârstnice. Și, cu certitudine, scăderea potenţialului biologic şi a fluxului informaţional contribuie la o deteriorare a sănătăţii şi stării psihologice a persoanelor vârstnice.

Pe de altă parte, exodul profesioniştilor români către statele Europei Occidentale – au plecat, în general, persoane active din categoria de vârsta 25-45 de ani – a generat, pe lângă reducerea drastică a resursei de forţă de muncă înalt calificată, şi o falie între generaţii.

Lipsiţi de liantul care menţine unitatea societăţii (generaţia mijlocie), tinerii şi seniorii nu au avut posibilitatea unei cooperări constructive, care să le permită transferul de energie şi experienţă. În schimb, s-au acutizat diferenţele de valori, care au degenerat în neîncredere reciprocă şi conflict.

​​Analizând întreg acest context economic şi social, prezenta initiaţivă legislativă cetăţenească îşi propune să valorifice experienţa profesională a persoanelor de vârsta a treia prin instituirea unui cadru legislativ care să încurajeze angajarea acestora în sectorul privat.

​​​Beneficiile demersului nostru, care nu necesită resurse bugetare de ordin public, se vor resimţi, în egală măsură, în rândul profesioniştilor de vârsta a treia (obţin un venit suplimentar, îşi menţin un ritm de viaţă activ cu efecte pozitive asupra echilibrului psihosomatic, îşi consolidează statutului social), angajatorilor (îşi asigură o forţă de muncă înalt calificată, loială şi responsabilă), tinerilor ( care vor avea posibilitatea de a “învăţa meserie” de la modele profesionale consacrate) şi societăţii, în general (care ar deveni mai echilibrată, coezivă, și eficientă).

​​​Totodată, introducerea criteriului unui anumit nivel al cifrei de afaceri pentru societăţile comerciale care vor beneficia de prevederile legii, garantează că prezentul proiect nu va afecta negativ stabilitatea agenţilor economici.