Skip to content Skip to footer

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL

Actualizată la data de 19 aprilie 2023

 1. DATE DESPRE OPERATORUL DE DATE

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), persoană juridică de drept public, cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, etaj 8, înregistrată în Registrul Partidelor Politice la poziția nr. 76, având CIF 35146514, e-mail: contact.ppusl@gmail. com și [email protected], website: www.pusl.ro, denumit în continuare ”PUSL

PUSL are calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

PUSL se angajează să respecte normele cu privire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679.

PUSL își rezervă dreptul de a actualiza/modifica prezenta politică de confidențialitate.

 1. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

În situația în care aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau doriți orice informație cu privire la aceste date, fie doriți să vă exercitați drepturile dvs. cu privire la aceste date, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail: [email protected] .

 1. CATEGORII DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal pe care PUSL le prelucrează sunt cele furnizate de către dvs. prin intermediul Formularului de adeziune online, respectiv: nume, prenume, adresa de domiciliu, cartea de identitate (seria și nr.), telefon, e-mail, semnătura.

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PUSL prelucrează datele dvs. cu caracter personal în considerarea dorinței dvs. de a deveni membru al PUSL, exprimată prin consimțământul expres acordat de dvs. la completarea formularului de adeziune online.

Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul acordat în vederea aderării ca membru al PUSL. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Retragerea consimțământului se face prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected].

 1. TEMEIURILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Temeiurile în baza cărora PUSL prelucrează aceste date sunt următoarele:

 1. a) consimțământul dvs. explicit exprimat prin transmiterea Formularului de adeziune online, conform art. 6 alin.1. lit a) din Regulamentul UE 2016/679;
 2. b) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale PUSL ca urmare a adeziunii dvs., confrom art. 6 alin.1. lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
 3. c) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, respectiv pentru desfășurarea activității PUSL care servește realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional ori funcționării sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetățenilor și a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor și valorilor democrației, conform art. 6 alin.1. lit e) din Regulamentul UE 2016/679.
 4. d) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator, dacă este cazul, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679.
 5. CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Aderarea dvs. la obiectivele PUSL prin completarea și semnarea Formularului de adeziune online reprezintă angajamentul dvs. de a participa în mod activ la activitatea partidului, iar prelucrarea informațiilor furnizate se va face în acord cu obiectivele partidului și cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, care să producă efecte juridice asupra persoanelor fizice vizate.

 1. PARTAJAREA/TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PUSL  are un interes public să partajeze anumite date cu caracter personal privind adeziunea dvs. și să le pună la dispoziția Partidului de la nivel național la nivel local, atunci când este necesar pentru activitatea Partidului și pentru integrarea dvs. în cadrul PUSL.

Există situații în care avem obligația legală a transmiterii datelor colectate către autorități guvernamentale, cum ar fi Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea de Conturi, Birourile electorale etc.

Toate aceste operațiuni se realizează cu respectarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal și în condiții care să asigure securitatea datelor transferate.

Datele sunt partajate doar când există un motiv, iar legea permite acest lucru în baza unui interes legitim și a obiectivelor Statuare adoptate de membrii la înscrierea în PUSL.

PUSL nu va dezvălui, vinde sau transfera datele dvs. cu caracter personal către alte entități ce nu fac parte din procesul operațional intern.

În scopul îndeplinirii obiectivelor sale, PUSL nu transmite datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE), dar dacă o asemenea transmitere va fi necesară, ne vom asigura că se va face doar pentru scopurile specificate în această Politică de confidențialitate și cu garanții adecvate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European UE 2016/679.

 1. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate sunt păstrate pe toată perioada în care sunteți membru PUSL sau până în momentul în care se solicită ștergerea acestora, cu excepția situației în care există o perioadă legală de păstrare în sarcina PUSL.

În situația în care nu există în sarcina PUSL o perioadă legală de păstrare, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse la încetarea calității de membru al PUSL sau la momentul la care solicitați ștergerea acestora, sub rezerva existenței unei perioade legale de păstrare în sarcina PUSL.

 1. SECURITATEA DATELOR

PUSL a instituit măsuri tehnice și organizatorice adecvate de natură să asigure protejarea și securitatea datelor cu caracter personal.

Printre aceste măsuri menționăm: programe de securitate software, instituirea de proceduri pentru a ne asigura că sistemele de date atât cele electronice, cât și cele fizice sunt protejate împotriva divulgării, utilizării, pierderii sau deteriorării neautorizate.

 1. DESPRE COOKIE-URI

Cookie-urile noastre nu rețin date cu caracter personal cum ar fi numele dvs. sau detaliile bancare. Acestea doar ne permit să aflăm informații după ce v-ați autentificat sau ajută la a face legătura între informațiile privind navigarea făcută și datele dvs. cu caracter personal.

Am clasificat cookie-urile noastre în următoarele categorii, pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți de ce avem nevoie de ele:

Strict necesare – acestea sunt utilizate pentru eficientizarea lucrului nostru pe site. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. care ar putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a înregistra activitatea dvs. pe internet. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcționa corect. Așadar, dacă blocați aceste cookie-uri, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru dvs.

Performanță – acestea sunt utilizate pentru a analiza modul în care funcționează site-ul nostru şi cum îl putem îmbunătăți, de exemplu, care sunt paginile vizualizate cel mai des și dacă întâmpinați mesaje de eroare. Acestea nu colectează informații care vă pot identifica, toate datele fiind anonime.

Utilizând site-ul nostru vă exprimați acordul privind utilizarea de cookie-uri de “performanță”. Dacă le blocați, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru dvs.

Funcționalitate – acestea ajută la îmbunătățirea experienței dvs.. Acestea pot înregistra modificările pe care le-ați făcut pe site. Informațiile pe care le colectează pot fi făcute anonime. Acestea se referă strict la site-ul nostru și nu pot urmări alte site-uri pe care le vizitați.

Aveți posibilitatea să blocați sau să permiteți utilizarea acestor cookie-uri, dar blocarea lor poate însemna că nu vom mai putea furniza anumite servicii. Este de asemenea posibil ca blocarea lor să ne împiedice să memorăm că nu ați dorit un anumit serviciu.

Targeting/publicitate – acestea sunt utilizate pentru a face schimb de anumite informații cu terțe părți cu care facem reclamă, pentru a ști cum ați ajuns pe site-ul nostru. De asemenea, putem utiliza cookie-uri pentru a identifica părțile site-ului de care sunteți interesat. Utilizăm apoi aceste informații pentru a vă arăta reclame şi pagini care credem că vă pot interesa, pentru a individualiza modul în care comunicăm cu dvs. sau pentru a individualiza conținutul comunicărilor pe care vi le trimitem.

Dacă preferați, puteți opta pentru a renunța la acestea. Individualizarea conținutului înseamnă că acesta include informații care reflectă interesul pe care l-ați arătat față de conținutul paginilor noastre sau oferte ori promoții care credem că v-ar putea interesa, și pentru a îmbunătăți modul în care răspundem la necesitățile dvs.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookie-urile, nu veți putea lasă comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dvs.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings în Microsoft Edge

Cookie settings în Chrome

Cookie settings în Firefox

Cookie settings în Safari

 

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

All About Cookies

Microsoft Cookies guide

IAB Romania pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal pe care PUSL la prelucrează;
 2. b) dreptul de acces la datele dvs., astfel puteți solicita o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.;
 3. c) dreptul de rectificare a datelor dvs., astfel puteți solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.;
 4. d) dreptul la ștergerea datelor dvs., astfel, în anumite situații, puteți solicita PUSL ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există anumite date cu caracter personal pe care PUSL este obligată conform legii să le păstreze și anumite date cu caracter personal pentru care PUSL poate avea un interes legitim să le păstreze;
 5. e) dreptul la restricționarea prelucrării, astfel că aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în situația în care contestați exactitatea lor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal;
 6. f) dreptul la portabilitatea datelor, astfel că puteți solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte șu puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit în mod automat;
 7. g) dreptul de opoziție, astfel aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dvs. cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct;
 8. h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 9. i) dreptul de a formula plângeri sau acțiuni atât către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

În situația în care după ce ați adresat o solicitare către operator, utilizând ca date de contact [email protected], nu sunteți mulțumit de răspunsul primit referitor la modul în care sunt prelucrate datele dvs., atunci vă puteți adresa către:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

– cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

– adresa de e-mail: [email protected]

– tel +40.318.059.211  sau +40.318.059.212

 

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment și fără transmiterea niciunei notificări a prezentei politici de confidențialitate. Orice modificare a prezentei politici va fi afișată pe această pagină.

Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind politica de confidențialitate.

 

 1. CONTACT

Dacă aveți întrebări despre informațiile pe care le colectăm de la dvs., precum și despre modul în care le folosim, vă rugăm să ne contactați la adresa:

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, etaj 8 – în atenția DPO, e-mail: [email protected]

Informații despre noi:

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, etaj 8

CIF 35146514

e-mail: contact.ppusl@gmail. com și [email protected]

website: www.pusl.ro