Reclădim învățământul românesc

✅ Acordăm atenție egală elevului și profesorului.

✅ Tratăm cu aceeași importanță toate școlile, de la sat și de la oraș.

✅ Adaptăm curricula școlară și stabilizăm evaluările la realitățile secolului XXI.

✅ Reînviem tradiția meseriilor în România.

* România are cea mai mare rată de abandon școlar dintre toate țările UE.

* 1 din 4 copii din mediul rural renunță la școală înainte de clasa a 8-a.

* Sub 3% din PIB alocați anual pentru Educație în ultimii 10 ani.

Fapte, nu vorbe!

Pentru o Românie de care să fim mândri!

Împreună putem construi un trai mai bun pentru copiii noştri.