Skip to content Skip to footer

lulian Constantin Cârlogea

Vicepreședinte

Brief info

Absolvent al Facultății de Management Agroturistic - Specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism.