Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

În atenţia Domnului Preşedinte Csaba Ferenc Asztalos

Vă supun atenţiei o situaţie de potenţială discriminare care este prezentată la nivel naţional prin intermediul reclamelor difuzate de majoritatea posturilor de televiziune. Este vorba despre un clip publicitar în care o femeie este desconsiderată şi tratată dispreţuitor pentru simplul fapt că, în acea reclamă la pungile OTI, interpretează rolul unei femei de serviciu.

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, definiţia termenului „discriminare” se traduce prin „politică prin care un stat sau o categorie de cetățeni ai unui stat sunt lipsiți de anumite drepturi pe baza unor considerente neîntemeiate”.

În cazul supus dezbaterii şi analizei dumneavoastră, este evident că femeile de serviciu sunt umilite, discriminate şi tratate fără nici un fel de respect, ca şi cum meseria respectivă ar fi una dezonorantă.

În clipul publicitar menţionat putem identifica cel puțin trei criterii ale discriminării: (1) discriminarea în funcție de nivelul de educație/școlarizare a persoanelor (accentul este pus pe o persoană care conform rigorilor sociale este la un nivel minim de educație); (2) discriminarea în funcție de ocupația profesională a persoanelor (accentul este pus pe o categorie apreciată ca fiind de jos, nesemnificativă și neimportantă ca și statut social); și (3) discriminarea în funcție de sex, chiar misogină! În mod indubitabil accentul reclamei induce în rândul privitorilor faptul că respectiva femeie ar avea un nivel de educație scăzut, că ar presta o muncă neimportantă ca statut socio-profesional și în plus, din aceste considerente, poate fi fără jenă să fie apostrofată de un bărbat, îmbrăcat la costum, pe un ton de superioritate.

Consider că situaţia prezentată constituie un caz clar de discriminare a unei categorii profesionale, şi, în consecinţă, vă solicit să supuneţi dezbaterii CNCD acest subiect.

Cu consideraţie,

Lia ARDELEAN

Preşedinte Interimar

Organizaţia de Femei PPU(social-liberal)

 Bucureşti, 20 februarie 2017