Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Comisarul european, Mariya Gabriel, răspunde întrebării eurodeputatului Maria Grapini: “Europa trebuie să reducă decalajul persistent în materie de inovare!”

Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial pentru productivitate și pentru competitivitatea economică. Mai mult, spune europarlamentarul umanist Maria Grapini, factorul care a determinat aproximativ două treimi din creșterea economică înregistrată de Europa în ultimele decenii a fost inovarea tehnologică, iar o treime din totalul locurilor de muncă din Europa se regăsesc, în prezent, în industrii bazate pe cunoaștere.
În acest context, europarlamentarul Maria Grapini a adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris pe tema reducerii decalajului în materie de inovare.
Răspunsul oferit de Comisie denotă clar că „Dacă România nu atrage fonduri pentru cercetare și inovare din bugetul pus la dispoziție de UE, singurii vinovați sunt cei care guvernează România”, transmite Maria Grapini.

 

Comisarul european, Mariya Gabriel, răspunde întrebării eurodeputatului Maria Grapini: Europa trebuie să reducă decalajul persistent în materie de inovare!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris pe tema reducerii decalajului în materie de inovare.

Potrivit eurodeputatului Grapini, cercetarea și inovarea joacă un rol esențial pentru productivitate și pentru competitivitatea economică. Mai mult, a adăugat Maria Grapini, factorul care a determinat aproximativ două treimi din creșterea economică înregistrată de Europa în ultimele decenii a fost inovarea tehnologică, iar o treime din totalul locurilor de muncă din Europa se regăsesc, în present, în industrii bazate pe cunoaștere.

De asemenea, europarlamentarul umanist a susținut că unul dintre obiectivele politice ale UE îl constituie o distribuire uniformă a activităților de cercetare și inovare între statele sale membre.

În ceea ce privește performanța în materie de cercetare și capacitatea de inovare, există un decalaj persistent între entitățile private și publice din anumite state membre și cele din alte state membre, a avertizat eurodeputatul Grapini, care a mai spus că acest decalaj între lideri, în materie de inovare, și țările cu performanță redusă în domeniu împiedică UE să își valorifice pe deplin potențialul și pune în pericol creșterea economică, prosperitatea și stabilitatea socială.

În context, europarlamentarul Maria Grapini a adresat, punctual, următoarea întrebare Comisiei Europene:

Cum intenționează Comisia să reducă acest decalaj în materie de inovare între entitățile private și publice din anumite state membre și cele din alte state membre și să crească coeziunea socială, unul dintre obiectivele importante ale UE?

În numele Comisiei Europene a răspuns Mariya Gabriel, comisar european responsabil pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.

 

Potrivit comisarului european, cercetarea și inovarea (C&I) sunt esențiale pentru stimularea rezilienței societăților și economiilor Europei și pentru sprijinirea poziției de lider competitiv al Europei în cursa mondială pentru tehnologie. Totodată, a completat Mariya Gabriel, coeziunea socială este, de asemenea, un obiectiv important al politicilor UE. Prin urmare, Europa trebuie să reducă decalajul persistent în materie de inovare.

 

Niciun factor unic nu poate explica, pe deplin, performanța în materie de inovare a unei țări; trebuie adoptate strategii cuprinzătoare pentru a stimula inovarea în țările care, în prezent, au un punctaj sub medie, a menționat comisarul european, care a punctat, totodată, faptul că creșterea investițiilor în C&I, adoptarea reformelor C&I și elaborarea unor politici solide în domeniul C&I sunt elemente-cheie ale acestor strategii.  Mai mult, Mariya Gabriel a spus că strategiile de specializare inteligentă reprezintă un răspuns localizat la eliminarea decalajului în materie de inovare prin intermediul politicii de coeziune.

 

„În acest context, Comisia contribuie la mobilizarea unor resurse semnificative. Politica de coeziune sprijină țările rămase în urmă. De asemenea, în sinergie cu alte programe de finanțare ale UE și rămânând un program competitiv de C&I bazat pe excelență și impact, Orizont Europa va continua cu măsuri dedicate țărilor cu performanțe scăzute în C&I, prin componenta sa de extindere, aceste țări beneficiind de o creștere a finanțării pentru a ajunge la aproape trei miliarde de euro pentru perioada 2021-2027”, se mai arată în răspunsul adresat europarlamentarului Maria Grapini de către comisarul european responsabil pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.

 

În cele din urmă, a conchis Mariya Gabriel, Comisia a instituit, de asemenea, o serie de instrumente, cum ar fi mecanismul de sprijin al politicilor Orizont și instrumentul de sprijin tehnic, pentru a ajuta țările să definească și să implementeze reformele necesare în domeniul C&I și să consolideze învățarea de politici în rândul factorilor de decizie.

 

După răspunsul primit din partea Comisiei Europene, eurodeputatul Maria Grapini a concluzionat: “Rezultă clar că, dacă România nu atrage fonduri pentru cercetare și inovare din bugetul pus la dispoziție de UE, singurii vinovați sunt cei  care guvernează România”!