Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Scrisoare deschisă către președintele Klaus Iohannis, pentru redeschiderea bisericilor și teatrelor

Umaniștii continuă demersurile pentru redeschiderea lăcașurilor de cult și de cultură.

Către Domnia sa,
Domnul Klaus Iohannis,
Președintele României

Domnule Președinte,

Asigurându-vă de sincerul nostru respect, personal și instituțional, vă aducem la cunoștință faptul că, în data 13.06.2020, am solicitat în mod public deschiderea bisericilor.
Continuăm susținerea acestui demers în mod public, constatând cu multă nedumerire că încă se mențin închise bisericile în timp ce este permisă deschiderea sălilor de jocuri de noroc, fapt ce poate ofensa românul creștin și credincios, creând discriminare în rândul populației.
Mărturisim că inițiativele noastre sunt susținute de multele cereri și mesaje primite din partea românilor credincioși, prin care ni se solicită să intervenim pentru a opri impietatea adusă la adresa Bisericii lui Dumnezeu și tratamentul minimalist discreționar a râvnitorilor ei. Modelul educațional care ni se transmite prin aceste decizii este unul care nu ne face cinste ca popor creștin, fiind un afront la adresa sufletului curat al celor ce cred cu adevărat în Dumnezeu și care știu că ajutorul real în aceste vremuri vine mai întăi de la Dumnezeu, pe diverse căi.
Motive întemeiate ne mandatează să vă solicităm să dispuneți redeschiderea bisericilor!
Nu putem să nu ținem cont de datele statistice conform cărora, în România, peste 95% dintre cetățeni sunt creștini, iar aproximativ 87% sunt creștini ortodocși. Având în vedere aceste procente, precum și cererile ierarhilor și poziția Președintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, considerăm îndreptățit demersul nostru. Dezinteresul total, ba mai mult, ignorarea strigătelor disperate ale celor ce merg în biserică, spațiu sacru, consacrat haric și legal, care se raportează firesc și plenar la Dumnezeu, nu doar că ne autorizează să dăm voce și să susținem protestul tacit al oamenilor și nu doar că ne legitimează, dar ne-a și obligat să facem o cerere publică adresată factorilor decidenți prin care solicitam să fie inclusă Biserica în planul de relaxare, concomitent cu celelalte instituții sau obiective.
Vă solicităm să dispuneți redeschiderea teatrelor, manifestându-ne astfel respectul pentru marii actori ai teatrului românesc și a eforturilor acestora de a pune actul de cultură la locul ce i se cuvine, încredințați fiind că, „fără cultură şi relativa libertate pe care o implică aceasta, societatea, chiar dacă pare perfectă, nu este decât o junglă.” (Albert Camus)
În mod evident, susținem ca această măsură de redeschidere a lăcașurilor de cult și de cultură să se realizeze cu respectarea regulilor și măsurilor de protecție a populației, la fel ca și în cazul celorlalte instituții.
Vă asigurăm încă o dată de întreaga noastră participare activă la buna funcționare a societății românești și, în special, la respectarea drepturilor fundamentale ale omului în România.
Din acest motiv vă rugăm respectuos să considerați că ne vedem obligați ca, în contextul în care nu se va răspunde corespunzător cererilor noastre publice, în numele a milioane de români vom înainta în instanță o acțiune împotriva Statului Român, pentru respectarea drepturilor cetățenilor acestei țări.
Facem acest apel la conștiință, pentru că ne iubim țara și ținem la demnitatea firească a românilor și nu dorim să se ajungă la sentințe pentru punerea în aplicare a drepturilor naturale, constituționale, legale și izvorâte din Carta/Convenția privind drepturile omului și libertatea omului în raport cu Dumnezeu ori pentru discriminare și, mai ales, pentru tratament discreționar în exercitarea și libertatea credinței dar a accesului liber la cultură.
Nădăjduim însă că, nu va fi nevoie de o hotărâre judecătorească pentru ca românul să se poată ruga în Biserica lui Dumnezeu, în țara noastră, care nu întâmplător este numita „Grădina Maicii Domnului” și că veți răspunde acestei cereri de a redeschide lăcașurile de cult și, concomitent, celelalte instituții de cultură, așa cum noi, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), vă solicităm respectuos!

Cu respect și credință,
Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) din România
Reprezentat de președinte executiv Av. Dr. Daniel Dumitru Ionașcu