Skip to content Skip to footer

DECLARAȚIE NAȚIONALĂ

APEL CĂTRE ROMÂNIA CLASEI DE MIJLOC

Acest apel se adresează României tăcute. Acest apel se adresează României trecute sub tăcere. Acest apel se adresează României care, până astăzi, a suferit în tăcere, a pierdut, a fost umilită, jefuită, uitată şi sacrificată pe tăcute. Acest apel nu este altceva decât renunţarea românilor la tăcere.

Acest apel este, totodată, şi un mesaj pentru România clasei de mijloc. Clasa de mijloc, baza unei societăţi echitabile în cadrul economiei moderne, este legendarul erou social adormit al Europei şi României contemporane. Trezirea sa constă în echivalentul unei revoluţii şi reaşezări sociale durabile şi echitabile. Credem în capacitatea României clasei de mijloc de a-şi recâştiga demnitatea, relevanţa şi importanţa, deopotrivă cu drepturile sale legitime.

 • Trăim într-o ţară aflată sub ocupaţie. Sub ocupaţia agresivităţii, a ineficienţei şi incompetenţei, a corupţiei şi nedreptăţii.

 • Trăim într-o ţară mutilată. O ţară desfigurată de ură, injustiţie şi impostură. O ţară aproape dizolvată prin dizolvarea sa morală.

 • Trăim într-o ţară în care valorile veritabile, umane şi morale – sunt umilite, izolate şi condamnate.

Putem să recuperăm respectul – de sine, şi al celorlalţi faţă de noi. Pentru aceasta avem însă obligaţia de a ne redescoperi valorile.

Criteriul valorii umane trebuie să fie criteriul fundamental de selecţie în societate, inclusiv în politică.

 • Economia României poate fi prosperă.

 • Sistemul de educaţie poate fi competitiv.

 • Sistemul de sănătate poate fi modern şi eficient.

 • Securitatea socială a cetăţenilor români poate fi garantată.

 • Sistemul de justiţie trebuie să fie in slujba omului şi a apărării drepturilor sale

 • România are un potenţial economic şi cultural semnificativ

 • România deţine şi naşte resurse uriaşe de inteligenţă.

Este însă necesar ca acest uriaş potenţial şi asemenea resurse să fie responsabil administrate.

Umaniştii cred că:

 • Românii trebuie să aibă un nivel de viaţă civilizat

 • Românii trebuie să poată asigura copiilor şi nepoţilor lor şansa de a se dezvolta într-o societate sănătoasă şi într-o Românie demnă şi prosperă

 • România şi românii pot şi trebuie să îşi recupereze integral demnitatea, respectul şi importanţa, în sensul vocaţiei europene a unei Românii revigorate.

 În ultimii ani, România a fost guvernată discreţionar şi iresponsabil. Nivelul de trai s-a redus constant.

Timp de trei decenii, pensionarii, mamele, nou-născuţii, artiştii, militarii, medicii, profesorii au fost sistematic umiliţi de un regim politic agresiv şi obtuz.

Polarizarea societăţii în două clase sociale extreme, bogaţi şi săraci, a divizat România.

Înainte de a fi bogaţi sau săraci, de la oraş sau de la ţară, talentaţi sau mai puţin talentaţi, femei sau bărbaţi, cu toţii suntem OAMENI.

A venit momentul să determinăm o schimbare majoră bazată pe principiile umaniste care să asigure respectarea drepturilor fundamentale la viaţă, la un trai decent, la sănătate şi educaţie.

DOCTRINA UMANISTĂ este singura care poate determina, credibil şi consistent, o schimbare fundamentală de sistem.

Această doctrină, în esenţă, are în vedere neantagonismul dintre individ şi colectivitate – înţelegând că individul nu se poate afirma în afara societăţii iar societatea este o sumă a indivizilor.

În relaţia cu cetăţenii săi, statul poate fi abuziv, statul poate corupe, statul poate fi opresiv.

STATUL ESTE AL OAMENILOR, NU OAMENII AI STATULUI!

Esenţa doctrinei umaniste este aceea că natura umană este la baza tuturor lucrurilor.

Societatea umanistă – societatea viitorului, trebuie să fie organizată pe trei paliere:

INIŢIATIVĂ – EXECUŢIE – ASISTENŢĂ

Realitatea este că lumea este compusă din oameni care au iniţiativă, din oameni care ştiu să organizeze şi să conducă, dar şi din oameni care au nevoie de sprijin.

Societatea umanistă se bazează pe un tip nou de coeziune socială care depăşeşte bipolaritatea antagonică dintre muncă şi capital, înlocuind-o cu triada

INIŢIATIVĂ – CAPITAL – MUNCĂ.

Doctrina umanistă consideră că valorile definitorii ale oricărei comunităţi sunt create de oameni pentru oameni şi nu împotriva lor.

Educaţia, instruirea, cunoaşterea sunt mijloace concrete de dobândire a libertăţii. Numai un om liber se poate exprima şi afirma fără reţineri în societate.

 • Credem în puterea românilor de a se mobiliza pentru a-şi apăra drepturile, pentru a-şi recâştiga demnitatea.

 • Credem în capacitatea românilor de a lupta pentru a redobândi dreptul la speranţă, dreptul la o viaţă decentă, dreptul de a fi cetăţenii unui stat corect şi prosper.

 • Credem că fiecare dintre noi are datoria de a reacţiona, de a-şi folosi drepturile legale de care dispune.

Orice voce publică, care se va implica şi va susţine acest demers, va contribui direct şi concret la o schimbare fundamentală în destinul României.

România clasei de mijloc trebuie să vorbească şi să formeze

PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL