Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Departamentul pentru Transilvania al PUSL cere să se respecte Constituția României!

Punctul de vedere al Departamentului pentru Transilvania cu privire la situația creată și prezentată în spațiul public prin mass-media națională, cu ocazia mișcării autonomiste a maghiarilor, ce s-au reunit în această săptămână în cadrul universității de vară de la Tușnad cu tema județele Ținutului  Secuiesc – unitate și independență și având ca motto ”Timpul pentru pace” precizăm următoarele:

Conform CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI, la

ARTICOLUL 1

pct. (1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.

pct. (3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate.

pct. (5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie.

ARTICOLUL 2

pct. (1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum și prin referendum.

pct. (2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

ARTICOLUL 3

pct. (1) Teritoriul României este inalienabil.

ARTICOLUL 4

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi.

(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

Drepturile și libertățile cetățenilor români nu pot fi încălcate de nici o guvernare așa zisă legitimă și nici de organele statului ce sunt destinate chiar cu apărarea acestora conform CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI.

Atâta timp cât toți decidenții politici și cei care participă activ la viața politică din România, nu vor înțelege că împărțirea în clase sociale, pe criterii etnice sau de religie, aceștia nu vor fi cei care reprezintă cu adevărat cetățeanul,

poporul Român și se fac vinovați de trădarea interesului național al statului și al propriilor cetățeni.

Discriminarea la care au fost supuși cetățenii români,  care nu au putut să își exercite dreptul la exprimare nu a făcut decât să slăbească încrederea în toată clasa politică din România, să aducă atingere sistemului național de apărere și să se încalce în mod flagrant CONSTITUȚIA ROMÂNIEI.

De aceea solicităm tuturor decidenților politici din România să se pună în slujba tuturor cetățenilor ROMÂNI, de pretutindeni, să pună mai presus de orice interese, doar interesul statului Român și a poporului Român, pentru asigurarea libertății națiunii și statului ROMÂN, pe care vremelnic îl reprezintă.

Iar pentru cei care cred că există o națiune maghiară, vorbele lui Mihai Eminescu devin atât de actuale ”De maghiari nu ne-am temut niciodată. Ei sunt ca piatra ce apasă, nu ca soarele ce absoarbe”, iar în acest contest, prin acțiunile lor, maghiarii nu au reușit decât să facă să renască sentimentele patriotice ale poporului ROMÂN.

Raluca Bugnar

lider, Departamentului pentru Transilvania al PUSL