Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Este esențială reforma sistemului național de impozitare!

Într-o discuție recentă cu un fost coleg de catedră de la Academia de Studii Economice, am schimbat câteva idei despre impactul sistemului autohton de impozitare asupra economiei naționale.

Inspirat de aceasta discuție, am alocat acestei teme o atenție aparte, dedicându-i câteva zile pentru documentare și analiză.

Datele obiective sunt alarmante:

  1. Procentul veniturilor din taxe în Produsul Intern Brut abia dacă depășește 25%! Media europeană este în jur de 40%.
  2. Nivelul extrem de redus al veniturilor din taxe reduce capacitatea statului de a susține categoriile vulnerabile. Conform raportului de țară întocmit de Comisia Europeană, “o tremie dintre români se confruntă cu risc de sărăcie”, un record negativ la nivelul UE!
  3. În același Raport al Comisiei Europene, se menționează explicit că inegalitățile acute dintre diversele categorii sociale sunt determinate de impozitarea muncii considerate a fi “printre cele mai puțin progresive din Europa”!
  4. Conformarea fiscală – achitarea la termen a obligațiilor către stat – este, la rândul său, foarte redusă. Un exemplu concret: în cazul achitării TVA, neconformarea și întârzierea la plată depășesc 30%, în timp ce media europeană este în jur de 10%!
  5. Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, economia subterană depășește 20%. Iar, în alte estimări, nivelul real tinde spre 40%. În același text, trebuie subliniată ponderea record a muncii la negru. În Rapoarte ale Comisiei Europene (2018, 2019) se aprecia că un sfert din angajații români lucrează fără contract sau pe un salariu care nu corespunde cu cel oficial.

În concluzie, conform acestor date obiective, sistemul național de impozitare eșuează în toate cele trei direcții strategice:

  1. Nu colectează venituri consistente la bugetul de stat, proporționale cu activitatea economică desfășurata la nivel național.
  2. Nu reduce dezechilibrele majore dintre diferitele categorii de venituri, afectând coeziunea socială și încrederea în mecanismele “pieței libere”.
  3. Nu atrage “economia subterană” în zona fiscalizată!

În aceste condiții – indiferent de abordările de tip doctrinar și raportările mai mult sau mai puțin partizane la cota unică de impozitare, la impozitul progresiv sau la sistemele intermediare – consider că devine evidentă necesitatea unei ample dezbateri publice pe tema reformării sistemului național de impozitare. Este un subiect care afectează direct atât fiecare cetățean, cât și economia și societatea românească în ansamblu.  https://danvoiculescu.net/blog/2021/04/este-esentiala-reforma-sistemului-national-de-impozitare/