Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Europarlamentarul Maria Grapini, întrebare scrisă adresată Comisiei Europene pe tema uniunii piețelor de capital

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris pe tema uniunii piețelor de capital.

Potrivit europarlamentarului Grapini, libera circulație a capitalurilor este un obiectiv esential, de lungă durată, al Uniunii Europene, care alături de libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor, este unul dintre pilonii pieței unice. Conform Curții de Conturi Europene, în pofida eforturilor depuse de Comisie pentru atingerea obiectivului ambițios de a construi o uniune a piețelor de capital (UPC), rezultatele încă nu s-au concretizat, a precizat Maria Grapini.

În opinia europarlamentarului umanist, în UE, întreprinderile se bazează, în mare măsură și în mod traditional, pe bănci pentru finanțarea activităților lor. În context, a adăugat europarlamentarul român, pentru a oferi o sursă alternativă de finanțare întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și pentru a mobiliza capital privat, Comisia trebuie să completeze uniunea bancară cu o uniune a piețelor de capital. Maria Grapini a mai spus că UPC este menită să elimine, la un nivel mai general, barierele transfrontaliere din calea investițiilor din cadrul UE.

În aceste condiții, europarlamentarul Maria Grapini a adresat, punctual, Comisiei Europene următoarele întrebări:

Cum are de gând Comisia să îmbunătățească eficacitatea proiectului privind Uniunea piețelor de capital?

Ia în considerare Comisia să includă întreprinderea de acțiuni bine direcționate pentru a facilita și mai mult accesul IMM-urilor la piețele de capital și ce măsuri de eliminare a fragmentării și a principalelor bariere transfrontaliere în calea investițiilor va lua Comisia?

În răspunsul oferit europarlamentarului Grapini, comisarul european pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, Mairead McGuiness, a precizat că UE a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a elementelor constitutive ale uniunii piețelor de capital.
„Comisia a finalizat toate acțiunile cuprinse în Planul de acțiune din 2015 privind uniunea piețelor de capital și în evaluarea de la jumătatea perioadei, din 2017. Parlamentul European și statele membre au convenit asupra a 12 din cele 13 propuneri legislative privind uniunea piețelor de capital, deși nu toate au menținut nivelul de ambiție propus inițial. Beneficiile acestor măsuri nu sunt încă pe deplin măsurabile dar lucrările pregătitoare s-au încheiat. Tranziția către o uniune a piețelor de capital rămâne o reformă structurală pe termen lung, la nivelul UE, care necesită timp, efort, resurse și un angajament politic ferm. Acesta este motivul pentru care Comisia a prezentat, la 24 septembrie 2020, un nou plan de acțiune. De asemenea, necesită sprijin din partea Parlamentului European și a statelor membre, la cel mai înalt nivel. Totodată, este necesar ca participanții pe piață să utilizeze, în mod corespunzător, aceste măsuri”, se mai arată în răspunsul comisarului McGuiness.
În context, a mai spus Mairead McGuiness, Comisia este de acord cu doamna eurodeputat Grapini în ceea ce privește necesitatea de a facilita în continuare accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). De asemenea, mai spune comisarul, s-au întreprins o serie de acțiuni pentru a dezvolta surse adecvate de finanțare pentru IMM-uri deși, cu toate acestea, unele bariere încă împiedică accesul IMM-urilor la piețele publice.
Mai mult, prin noul plan de acțiune privind uniunea piețelor de capital, Comisia intenționează să sporească accesibilitatea finanțării nebancare pentru întreprinderile europene, inclusiv pentru IMM-uri, și să continue integrarea piețelor de capital. De exemplu, a punctat McGuiness, Comisia va încerca să simplifice normele aplicabile IMM-urilor în ceea ce privește cotarea și va înființa o platformă la nivelul UE care să le ofere investitorilor un acces fără sincope la informații financiare și legate de durabilitate despre întreprinderi.
Pentru a aborda unele dintre principalele obstacole din calea investițiilor transfrontaliere, Comisia lucrează la acțiuni în domeniul insolvenței întreprinderilor și al procedurilor de reținere la sursă, a conchis, în răspunsul său, comisarul european pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital.