Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a întrebat Comisia Europeană ce va face pe tema supravegherii ajutoarelor de stat acordate băncilor

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris, pe tema supravegherii de către UE a ajutoarelor de stat acordate băncilor. Potrivit Mariei Grapini este nevoie de o verificare adecvată.

În opinia europarlamentarului Grapini, Comisia Europeană dispune de competențele juridice și de resursele necesare pentru a efectua controlul ajutoarelor de stat în favoarea instituțiilor financiare. Conform, însă, Curții Europene de Conturi, a completat Maria Grapini, Comisia Europeană nu a fost întotdeauna în măsură să le exploateze la maximum.

Europarlamentarul român susține că au existat deficiențe atât în ceea ce privește evaluarea compatibilității, cât și în ceea ce privește monitorizarea performanței. În plus, a mai spus Grapini, deși clare și simple în general, normele privind ajutoarele de stat nu au mai fost modificate din 2013, în pofida schimbării semnificative, în timp, a contextului.

“În consecință, ele au rămas neschimbate, în ciuda revizuirii cadrului normativ (inclusiv după ce Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare a restricționat posibilitățile de a acorda ajutoare băncilor, fără ca aceasta să antreneze proceduri de insolvență) și în pofida unui climat economic și financiar îmbunătățit considerabil (înainte de pandemia de COVID-19)”, a punctat europarlamentarul Grapini, care a avertizat asupra riscului ca actualele norme ale UE să nu mai fie aliniate la realitățile pieței.

În context, europarlamentarul umanist a adresat următoarea întrebare, punctuală, Comisiei Europene:

Are în vedere Comisia să optimizeze controlul desfășurat de UE cu privire la ajutoarele de stat în favoarea sectorului financiar prin reevaluarea normelor actuale și să le modifice pe acelea care nu mai sunt adecvate realității pieței?

În răspunsul oferit europarlamentarului Grapini, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a precizat că, așa cum procedează în toate celelalte domenii, Comisia se străduiește permanent să își îmbunătățească măsurile de asigurare a respectării legislației în domeniul ajutoarelor de stat.
Mai mult, în contextul recentului Raport special al Curții de Conturi Europene privind controlul ajutoarelor de stat în sectorul financiar, a completat Vestager, Comisia a indicat că va efectua o evaluare a normelor actuale privind ajutoarele de stat.
“În același timp, Comisia a anunțat o revizuire a cadrului UE de gestionare a crizelor bancare, și anume, Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și Directiva privind schemele de garantare a depozitelor. Adoptând o abordare holistică și în concordanță cu declarația Eurogrupului din 30 noiembrie 2020, Comisia își va revizui cadrul privind ajutoarele de stat pentru bănci, în contextul revizuirii cadrului de gestionare a crizelor bancare, ambele începând din 2021 și urmând să fie finalizate în paralel până în 2023”, se mai arată în răspunsul vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene.
Nu în ultimul rând, a mai spus Margrethe Vestager, acest lucru va asigura intrarea în vigoare, simultan cu revizuirea cadrului de gestionare a crizelor bancare, cu scopul de a asigura coerența dintre cele două cadre, repartizarea adecvată a sarcinilor între acționari și creditori pentru a proteja contribuabilii și menținerea stabilității financiare.