Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Excesul de putere alimentează extremismul

Decizia Ministerului Educației de a modifica abrupt structura anului școlar a determinat reacții vehemente din partea celor direct afectați: părinți, elevi, profesori.

Dacă suplimentarea restricțiilor impuse în vederea limitării efectelor Pandemiei nu este deloc surprinzătoare – măsuri similare se iau în întreaga Europă – modalitatea în care se aplică aceste decizii pare să rămână deficitară, în primul rând la capitolul “consultare cu societatea civilă”.

Fără a generaliza, se observă în ultimele luni, în anumite sfere decizionale, tendința unor abordări autoritare, justificate de presiunile crizei sanitare și economice. Înțelegând necesitatea unor acțiuni de adaptare rapidă la provocările imediate, subliniez că o ruptură între autorități și societate poate determina dezechilibre acute. Avem exemple elocvente în istoria noastră recentă: eșecul guvernării CDR, desprinsă de realitățile societății de la sfârșitul anilor 90, a generat un puseu de extremism și intoleranță care a influențat România un deceniu; măsurile arbitrare și incompetente, impuse autoritar de Băsescu Traian în perioada 2009-2010, au determinat o uriașă reacție de respingere din partea românilor.

Analizând obiectiv momentul actual, devine evident că ambele pericole – tensiunile sociale, proliferarea mișcărilor extremiste – constituie amenințări prezente cu care se confruntă întreaga Europă, inclusiv România. În aceste condiții, tendința unor decidenți politici de a aluneca spre abordări autoritare este autodistructivă. Excesul de putere alimentează extremismul.

În consecință, pentru a nu adânci problemele cu care ne confruntăm, consider că este esențială implicarea societății civile în deciziile guvernamentale. În ciuda aparenței, consultările prealabile nu constituie o “pierdere de vreme”, ci o investiție în coeziunea socială și o garanție că societatea va accepta măsurile stabilite.

Raportându-mă concret la recentă decizie a Ministerului Educației, este evident că, dacă asociațiile de părinți, elevi și profesori ar fi fost consultate în legătură cu schimbarea structurii anului școlar, această măsură – chiar dacă nu ar fi fost unanim acceptată – s-ar fi bucurat de mai multă susținere!

Doar în regimurile autoritare, paternaliste, societatea civilă este considerată incapabilă să își recunoască “propriul interes”. În schimb, în sistemele cu adevărat democratice, cetățenii – dacă sunt respectați și corect informați – au capacitatea de a accepta inclusiv anumite restricții care sunt obiectiv necesare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale întregii societăți.