Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LEGE nr. 243 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român

EMITENT • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 8 octombrie 2021
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Alineatul (3) al articolului 1 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi
persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 386 din 16 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de șef
al statului român ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni pentru care a fost condamnată
definitiv sau ca urmare a demiterii din funcție prin referendum și nici persoana despre care
s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al
acesteia.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și
ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN-CLAUDIU ROMAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
București, 8 octombrie 2021.

—-