Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PPU (social-liberal) solicită aplicarea unor măsuri urgente în Parlamentul României. Revocarea din funcție a Avocatului Poporului s-a realizat în mod nelegal și reprezintă un abuz!  

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), prin președintele executiv avocatul Daniel Ionașcu, solicită aplicarea de urgență a unor măsuri care să sancționeze multiplele abuzuri și nelegalități comise de Parlamentul României cu privire la revocarea din funcție a Avocatului Poporului, Renata Weber.

 

Măsura adoptată de Parlamentul României prin care rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului au fost respinse și, implicit, s-a dispus revocarea din această funcție a Renatei Weber reprezintă încălcarea flagrantă a legislației prin neglijarea dispozițiilor legale, aducându-se atingere a statului de drept și principiilor acestuia.

Avocatul Daniel Ionașcu subliniază că ilegalitatea rezultă în primul rând prin raportare la Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului: „ alin. 1 în activitatea sa, avocatul poporului este independent față de orice autoritate publică, alin. 2 în exercitarea atribuțiilor sale, avocatul poporului nu se substituie autorităților publice, alin. 3 avocatul poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe avocatul poporului să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale”.

Măsura adoptată de Parlament cu privire la revocarea Avocatului Poporului contravine implicit dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului care prevede în mod expres formele de încetare a mandatului. Conform alin. 2 al acestui articol „revocarea din funcţie a avocatului poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se face, la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari, cu votul majorităţii senatorilor”.

Mai mult decât atât, reiterăm faptul că măsura adoptată de Parlament s-a fundamentat pe rapoartele Avocatului Poporului care au un caracter strict informativ, ceea ce evidențiază cu atât mai mult nelegalitatea deciziei. Respingerea rapoartelor de activitate încalcă dispozițiile constituționale și legale, în contextul în care conform art. 60 din Constituția României cu denumirea marginală „Raportul în fața Parlamentului” nu se prevede o asemenea posibilitate. În acest context, Parlamentul  României a acționat prin depășirea limitelor și atribuțiilor sale, dând naștere unei încălcări flagrante a legislației prin neglijarea dispozițiilor legale.

Statutul și calitatea Avocatului Poporului de autoritate publică independentă, interzicerea oricărei substituiri a acesteia față de alte autorități publice și implicit primirea de instrucțiuni sau dispoziții imperative sunt în mod cert incompatibile cu atribuțiile Parlamentului, ceea ce conduce la un abuz din partea acestuia din urmă.

„Prin raportare la toate aceste aspecte, rezultă în mod cert și neechivoc faptul că revocarea din funcție a Avocatului Poporului s-a realizat în mod abuziv și nelegal, prin ignorarea normelor legale și constituționale chiar de cei care întrunesc majoritatea parlamentară. Ceea ce este cu atât mai trist este majoritatea covârșitoare ce a dus la adoptarea acestei măsuri, vot ce demonstrează necunoașterea legii sau, cu atât mai grav, dezinteres și eschivarea față de aplicarea corectă a normelor constituționale și legale, chiar de cei ce ne conduc.

Având în vedere toate aceste considerente, în lumina principiilor statului de drept și a formei de guvernământ din România, este inadmisibilă o asemenea atitudine din partea Parlamentului prin adoptarea unei măsuri complet nelegale, dar și emiterea oricărei pretenții sau așteptări pentru cetățenii Statului să respecte și să se supună legii, atât timp cât conducerea aplică contrariul”, mai transmite avocatul Daniel Ionașcu.

 

Biroul de presă al

PPU (social-liberal)