Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PPU (social-liberal) solicită Ministerului Culturii să nu semneze Ordonanța care modifică Legea monumentelor

Ministerul Culturii propune ca proiectele ce implică monumente istorice și sunt semnate de specialiști atestați de MC, să nu mai trebuiască să primească avize din partea Comisiilor specializate ale Ministerului Culturii. Această propunere este argumentată cu faptul real că aceste comisii se mișcă foarte încet la eliberarea avizelor ce sunt necesare și pentru clădiri ce se află pe o rază de 100 m de monumentul istoric.

În lipsa avizului comisiilor Ministerului Culturii se va deschide calea abuzurilor asupra monumentelor istorice și a zonelor înconjurătoare prin presiune și corupție a specialiștilor semnatari de proiecte. Este o situație opusă celei din occident și care va produce pierderi irecuperabile într-un timp foarte scurt. Propunerea trebuie combătută cu toate mijloacele.

În aceste considerente, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) solicită Ministerului Culturii să nu semneze Ordonanța care modifică Legea monumentelor.

 

                        Arh. Florin Alexandrescu

                                                                        Lider Departament  Arhitectură și Urbanism