Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Primăria Sectorului 5 implementează Proiectul `Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica`

Primăria Sectorului 5, în parteneriat cu Asociația Europas și Grădinița Electromagnetica implementează proiectul „#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, unde copiii vor primi o subvenție de 840 de lei, vor fi scutiți de  taxele de școlarizare și vor avea zilnic masa  asigurată.

Obiectivul proiectului constă în creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome pentru 73 de copii din care 23 de etnie romă (peste 31%), într-un interval de 26 de luni.

În cadrul proiectului, vor fi înființate 73 de locuri pentru antepreșcolari (0-2ani), condițiile  pentru înscriere fiind următoarele:

–      au domiciliul sau reședința în Sectorul 5 al Municipiului București;

–      au vârsta între 0-2 ani (3 ani neîmpliniți), la data eliberării adeverinței de înmatriculare în învățământul antepreșcolar;

–      nu sunt înscriși într-o creșă.

Prioritate la înscriere vor avea copiii antepreșcolari care provin din familii care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții:

–      provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărace);

–      aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate;

–      au dizabilități sau cerințe educaționale speciale;

–      se află temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată;

–      provin din familii monoparentale;

–      trăiesc în zone defavorizate;

–      au unul sau ambii părinți plecați de acasă (ex: la muncă în străinătate/în altă localitate);

–      sunt imigranți;

–      provin din familii cu un nivel scăzut de educație a părinților;

–       sunt în alte situații demonstrabile de risc educațional.

 

“ Venim în sprijinul copiilor ce provin din zone defavorizate, cu situații de risc educational, prin implementarea acestui proiect, la Grădinița Electromagnetica. În procesul de selecție se vor respecta principiile egalității de șanse, indiferent de religie sau credință, întrucât educația copiilor primează. Știu câtă nevoie au acești pui de oameni de noi și sarcina noastră cea mai mare este de a-i susține, încuraja și de a le da aripi să zboare spre o viață mai bună. Mă bucur enorm să-i pot ajuta atât cât îmi stă-n puteri, pe acești copii!”, a precizat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.