Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proiecte TPUsl

Anunt 11.11.2015

Organizația de tineret a PPU-sl, în parteneriat cu reprezentanți ai mediului de afaceri, având ca invitați reprezentanți ai elevilor și studenților romani, va organiza în prima săptămână a lunii decembrie a.c. dezbaterea cu tema “Rolul stagiilor de practica- parte integranta a procesului de start-up în cariera profesionala”.

 

Acțiunea va avea loc la Regal Ballroom București și va fi moderata de un important reprezentant al mediului de afaceri din România.
Pentru inscrieri și detalii, persoana de contact:
Gabriela Marinescu- secretariat TPU-sl.
[su_divider top=”no”]

În perspectiva anului 2050 se estimează o scădere cu 5 procente a tinerilor din totalul populaţiei.

În ciuda confruntării cu toate aceste previziuni dar și cu o multitudine de provocări negative socio-profesionale, generaţia tânără reprezintă resursa esențială în evoluția societății.  Tocmai în acest spirit, Strategia de la Lisabona în domeniul politicilor care vizează tineretul, intitulată „Tineretul – Investiţie şi Capacitare”, evidenţiază importanţa muncii prestate de tineri şi defineşte măsuri eficiente pentru o mai bună implementare a politicilor privind tineretul la nivelul UE.

tineret

Principalele PROIECTE PRIVIND POLITICILE PENTRU TINERET, promovate de Organizația de tineret a PPU (SL), în perioada imediat următoare, sunt:

INIȚIATIVE LEGISLATIVE PENTRU TINERET

În România legislaţia privind tineretul este anacronică şi neadaptată nevoilor socio-profesionale ale tinerilor români, atât în spaţiul naţional cât şi în ceea ce priveşte mobilitatea ce cacterizează la ora actuală tânăra generaţie, cel puţin în spaţiul Uniunii Europene.

În acest context, programul politic al organizaţiei de tineret a PPU (SL) va urmări o abordare legislativă actualizată a nevoilor generaţiei tinere care să asigure, pe de o parte, sportul solid socio-profesional, respectiv aşa-numitul start-up în viaţă și, pe de altă parte, echilibrul personal şi colectiv în condiţiile expunerii la o mobilitate excesivă a parcursului profesional şi a vieţii private.

În următoarea perioadă Organizația TPUSL va constitui un grup de lucru care va coordona elaborarea a două propuneri legislative privind tineretul şi anume:

Proiectul de Lege  “Învaţă o meserie nouă

– anticiparea competenţelor cerute de piaţa muncii şi corelarea acestora cu programele de învăţământ (parteneriat tricefal: ministerul educaţiei-unităţile şcolare/ potenţialii angajatori/ organizaţia de tineret a PPU-SL);

– prioritizarea programelor de pregătire formală dar mai ales informală, indiferent de nivelul de şcolarizare, conform rezultatelor analizei pieţei muncii

Proiectul de Lege  “7 ani de acasă”

– îmbunătăţirea cadrului privind protecţia socială a tinerilor adulţi şi a familiilor tinere prin care să fie încurajată participarea acestora la viaţa socio-culturală a comunităţii, să fie create condiţiile necesare pentru a putea fi alocat timpul minim necesar pentru dezvoltarea personală, pentru sport, sănătate şi recreere având în vedere faptul că o viaţă individuală confortabilă şi echilibrată constituie premiza esenţială pentru echilibrul general al comunităţii.

– asigurarea unui pachet de protecție socială pentru tinerele familii astfel încât tinerii părinți să poată aloca timp sporit, cantitativ și calitativ, creșterii și educării copiilor în primii șapte ani de viață și programelor comune de familie (copii, părinți, bunici).

ppusl

STAGII DE START-UP ÎN CARIERĂ

– încheierea unor parteneriate cu instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii corporatiste şi/sau cu întreprinzători privaţi în vederea organizării unor stagii profesionale care să ofere tinerilor absolvenţi ai oricărei forme de învăţământ atât expertiza în anumite profesii cât şi cunoaşterea din interior a modului de funcţionare a organizaţiei socio-profesionale;

– promovarea în rândul tinerilor a voluntariatului ca şi cadru informal de pregătire profesională şi dobândire de expertiză;

– organizarea activităților de orientare profesională timpurie în vedera familiarizării cu meseriile solicitate de piața muncii.

ppusl

STIMULAREA CREATIVITĂŢII

Este semnalat, de către specialişti, faptul că generaţia acestui secol este cea mai dezvoltată generaţie din punct de vedere tehnologic, inteligenţa şi creativitatea manifestându-se încă de la cele mai fragede vârste.  Prin politicile pentru tineret ale PPU (SL) vom urmări stimularea şi valorificarea acestui potenţial dezvoltând instrumentele şi cadrul privind identificarea, promovarea şi susţinerea talentului, stimularea creativităţii, susţinerea antreprenoriatului.

Astfel, din inițiativa muzicianului Matei Bucur Mihăescu, în luna septembrie a anului 2015 a fost fondat și lansat proiectul de țară Club M, un parteneriat strategic al tinerilor români de pretutindeni care sunt motivaţi de dorinţa de a contribui, prin propriul plan de carieră, la construirea societăţii române moderne.

S-au alăturat, cu altruism, acestui generos proiect, în calitate de membri în Consiliul de onare al Clubului M, personalități marcante cum ar fi: academicianul Răzvan Teodorescu, AS principele Mihai de Laufenburg, excelența sa ambadorul Ion Goriță, jurnalista Ruxandra Săraru, ș.a.  Obiectivele Clubului constau în identificarea, susținerea și promovarea tinerelor valori autentice românești.

În cadrul Clubului M a fost deja demarat un prim proiect, intitulat Cavalerii Muzicii, care are două obiective: eduacrea culturală a copiilor și tinerilor și exprimarea gratitudinii față de persoanele/companiile/instituțiile care, prin acțiunile lor de mecenat, au susținut și promovat tinerele valori culturale românești.  Proiectul cultural Cavalerii Muzicii constă în organizarea unei stagiuni de concerte, susținute de pianistul, compozitorul și dirijorul Matei Bucur Mihăescu alături de Orchestra și corul CaMMerata și o serie de soliști invitați, în cadrul cărora sunt decernate diploma de onoare și titlul de Cavaler al Muzicii.

ppusl-parlament5

CARAVANA TPU (SL)

În seria demersurilor privind implementaea conceptelor doctrinei umaniste, conform cărora dezvoltarea societății se bazează pe contribuția socio-profesională a tinerei generații, Organizația de tineret a PPU (SL) organizează proiectul intitulat:  Caravana Liderilor TPUSL

Obiectivele proiectului constau în:

  • Promovarea demersurilor și obiectivelor doctrinei umaniste
  • Acordarea de îndrumare și sprijin socio-profesional în rândul tinerilor
  • Identificarea tinerilor cu potențial deosebit într-un anumit domeniu și sprijinirea acestora.

Proiectul constă în organizarea unor sesiuni de întâlniri ale liderilor TPUSL, sub formă de conferințe, cu tinerii interesați de acest demers, având vârste cuprinse între 16-35 de ani, în diverse locații din țară și din UE.  La întâlniri vor participa și o serie personalități ale societății românești.

Caravana va fi organizată în două sezoane, respectiv:

  1. sezonul toamnă 2015: Caravana se va deplasa într-o serie de capitale de județ din România
  2. sezonul prmăvară 2016: Caravana se va deplasa la Parlamentul European, unde va prezenta proiectul, și va avea o serie de întâlniri cu reprezentanții tinerilor români din diaspora