Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor ar trebui să reprezinte un motiv de preocupare pentru întreaga clasă politică, nu doar pentru umaniști

Stop abuzurilor! nu este doar un mesaj de strict uz electoral. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, așa cum sunt ele enunțate în Constituție, nu pot face subiectul interpretărilor, răstălmăcirilor sau negocierii.
Dreptul de liberă exprimare reprezintă unul dintre acele drepturi fundamentale care este tot mai frecvent pus în discuție sau care face obiectul unor incorecte, ba chiar abuzive limitări. O formă tot mai frecventă și tot mai îngrijorătoare de limitare a acestui drept este cea practicată de marile platforme social media.
Înțelegând dreptul marilor companii furnizoare de servicii online de a-și enunța propriul set de reguli și politici,

PPU (social-liberal)  atrage atenția că dreptul de liberă exprimare al cetățenilor români este garantat de Constituția României, la articolul 30. Modificarea unilaterală a regulilor și/sau standardelor privind „regulile comunității”, de către marile platforme social media, nu poate în niciun caz constitui un temei pentru limitarea sau îngrădirea dreptului la liberă exprimare.
Introducerea unor standarde ale comunității, care să limiteze răspândirea de mesaje cu caracter rasist, xenofob sau care incită la ură de orice fel este de salutat. În același timp, invocarea acestor standarde pentru a limita sau suprima libertatea de exprimare reprezintă o formă de abuz. Articolul 30, alineatul 2 din Constituția României prevede explicit faptul că „cenzura de orice fel este interzisă”.
Oricât de încărcată ar fi agenda politică, oricât de complicate ar fi crizele pe care le traversăm, forțele politice au datoria de a reacționa ori de câte ori drepturile și libertățile fundamentale ale românilor sunt puse în discuție.PPU (social-liberal) invită toți actorii politici să acorde necesara atenție celor mai sus semnalate. Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor ar trebui să reprezinte un motiv de preocupare pentru întreaga clasă politică, nu doar pentru umaniști

Stop abuzurilor!

Departamentul de Strategie și Doctrină al PPU (social-liberal)