Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PUSL condamnă ferm discriminările introduse de noile măsuri fiscal-bugetare

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a luat act cu stupoare de declarațiile ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, referitoare la entitățile bancare la care statul român este acționar, precum și alte instituții ale statului, care sunt exceptate de la măsurile fiscale anunțate.

Chiar dacă înțelegem argumentele prezentate de ministrul Boloș, referitoare la nevoia de competitivitate în sectorul bancar, nu putem să nu sancționăm public discriminarea evidentă pe care guvernul se pregătește să o facă.

Aceste discriminări au făcut ele însele obiectul măsurilor fiscal-bugetare, referindu-ne doar la eliminarea facilităților pe care unele categorii profesionale le aveau.

Deci, pe de o parte eliminăm inechități, iar pe de altă parte introducem altele, avantajând în mod clar anumite instituții și companii cu capital de stat, asupra cărora planează și așa suspiciuni privind salariile enorm de mari și cheltuielile nejustificate.

Umaniștii cred că egalitatea și tratamentul nepreferențial sunt esențiale pentru o societate sănătoasă. Prin urmare, nu putem rămâne impasibili la o asemenea nedreptate anunțată.

Sperăm că, în perioada imediat următoare, aceste propuneri evident discriminatorii vor fi revizuite și, pentru asigurarea echilibrului bugetar, vor fi identificate de către guvern alte soluții.


Lavinia Șandru, Președintele Institutului de Studii Social Liberale al PUSL