Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Urgență națională: preveniți scumpirea pâinii!

Așa cum am avertizat în urmă cu o lună, criza economică suprapusă peste perioada îndelungată de secetă poate determina o scumpire în lanț a produselor alimentare.

Pentru a preveni acest efect, am propus înterzicerea exportului de cereale, măsură aplicată de Guvernul României pentru o scurtă perioadă de timp.

Din păcate, reluarea exporturilor și adâncirea blocajelor economice readuc în actualitatea imediată pericolul scumpirii alimentelor. Foarte recent, SINDALIMENTA (Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară) a avertizat că prețurile pe acest segment vor crește semnificativ, estimând o scumpire cu 25% la produsele de panificație!

În condițiile reducerii drastice a veniturilor populației, o astfel de scumpire poate genera consecințe catastrofale! Categoriile sociale vulnerabile – milioane de pensionari și angajați trecuți în șomaj tehnic – riscă să ajungă în imposibilitatea concretă de a-și asigura necesarul zilnic de hrană. O asemenea perspectivă este, cred, inacceptabilă pentru orice Guvern responsabil, indiferent de doctrine sau ideologii politice!

În consecință, pentru a preveni valul iminent de scumpiri, consider că autoritățile din România trebuie să aplice imediat măsurile de “prevenție” care se impun:

  1. Monitorizarea responsabilă a exporturilor de cereale și aplicarea deciziilor administrative necesare. Din datele actuale, în primul trimestru din 2020 exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu 51% față de perioada similară a anului trecut. Primele trei destinații: Egipt, Coreea de Sud și Iordania – state din afara Uniunii Europene! Guvernul României are posibilitatea de a lua decizii care să răspundă, cu prioritate, necesităților interne!
  2. Controlul întregului lanț de desfacere de la producător la comparator, pentru a garanta, de exemplu, ca anumite reduceri de prețuri determinate de acumularea stocurilor alimentare se vor regăsi și în prețul plătit de populație pentru coșul zilnic.
  3. Acordarea de stimulente financiar-fiscale pentru producătorii interni de produse alimentare, condiționate de menținerea prețurilor la un nivel optim raportat la posibilitățile consumatorilor interni.
  4. Creșterea capacității de depozitare a produselor cerealiere – silozuri – pentru a garanta, pe termen lung, stabilitatea pieței și rentabilitatea activităților desfășurate de producători și agenții economici autohtoni.

Consider că acest tip de măsuri, identificate prin analiza obiectivă a situației economice actuale, sunt esențiale pentru asigurarea securității alimentare a României și ar trebui aplicate în cel mai scurt timp.

În caz contrar, costurile sociale ale unui val de scumpiri pot genera dezechilibre politice și economice majore.

Urgență națională: preveniți scumpirea pâinii!