Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daniel Ionașcu: Democrația în România capătă valențele neodictaturii, trecând peste dispozițiile legale și constituționale

Curtea Constituțională a decis, în unanimitate, că demiterea Avocatului Poporului este neconstituțională, iar decizia judecătorilor CCR denotă o situație intolerabilă la vârful statului, acolo unde guvernarea este construită pe acțiuni abuzive și neconforme cu normele statului de drept și ale moralității, afirmă Daniel Ionașcu, președintele executiv al PPU (social-liberal).

„Această decizie confirmă gravă încălcare a statului de drept, a principiului legalității și supremației legii fundamentale, a Constituției României, dar și normele expres prevăzute de Legea 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului.

Actul de revocare neconstitutional este dovada unui abuz de putere din partea Parlamentului care dovedește gravă necunoaștere a legii și/sau aplicarea sa neconformă, ceea ce este eminamente inadmisibil cu atât mai mult cu cât este din partea puterii legislative.

Faptul că de la publicarea deciziei in Monitorul Oficial, Renate Weber își va relua calitatea de Avocat al Poporului, toată aceasta perioadă de demitere primește o valență exclusiv disfuncțională, de blocare a unei instituții și a tergiversării activității ei (tocmai ce Parlamentul a sancționat aparent prin refuzul rapoartelor Avocatului Poporului inițial ).

Criticăm aspru această situație, ce denotă aparența statului de drept din România, lipsa cunoașterii legislației și aplicarea neconformă, fapt ce conduce la blocarea activității instituțiilor statului. În ciuda unei legi clare de organizare, puterea legislativă încearcă demiterea Avocatului Poporului, în mod abuziv și contrar atât normelor legale, cât și morale!

O asemenea guvernare construită pe acțiuni abuzive și neconforme atât cu principiile statului de drept, cât și cu principiile de conviețuire socială și de moralitate, care intră în sfera neconstituționalității, reprezintă o vocație a neodictaturii ca formă de manifestare a neștiinței și mai ales a nepăsării față de sufletul și demnitatea celuilalt. În acest context, cetățeanul devine un simplu pion ale cărui obligații sunt imperative și grav sancționate în caz de nerespectare, dar care, în mod antagonic și ironic, trăiește într-un stat în care democrația capătă valențele neodictaturii, trecând peste dispozițiile legale și constituționale”, transmite Daniel Ionașcu.

 

Biroul de presă