Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Europarlamentarul Maria Grapini a prezentat două rapoarte în Parlamentul European pe teme importante

Săptămâna această, a avut loc o dezbatere importantă, în Comisia pentru Control Bugetar din Parlamentul European, unde europarlamentarul Maria Grapini a prezentat, alături de membri ai Curții de Conturi Europene și reprezentanți ai Comisiei Europene, două rapoarte pe teme importante: Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Biodiversitatea asupra terenurilor agricole.
Platforma europeană de consiliere în materie de investiții a fost creată în 2015, ca parte a Planului de investiții pentru Europa, menit să stimuleze investițiile în urma crizei economice. Rolul platformei este de a sprijini investițiile în economia reală, oferind servicii de consiliere promotorilor de proiecte. Platforma funcționează ca un parteneriat între Comisie și Banca Europeană de Investiții (BEI). Bugetul UE acoperă 75 % din bugetul anual al centrului de consiliere, până la 110 milioane de euro, în perioada 2015-2020.
În context, europarlamentarul Maria Grapini a scos în evidență punctele importante ale raportului:
”Până la sfârșitul anului 2018, platforma nu s-a dovedit un instrument eficace de stimulare a investițiilor. Aceasta a fost creată ca un instrument „orientat în funcție de cerere”, dar a avut o evaluare prealabilă limitată a nevoilor de consiliere pe care le-ar aborda, nivelul cererii sau volumul resurselor necesare. Platforma a reușit, în mare parte, să ofere servicii de consiliere adaptate la nivelul ridicat de satisfacție a beneficiarilor. Cu toate acestea, Comisia nu a stabilit criteriile și procedurile pentru direcționarea sprijinului în cazul în care ar putea aduce cea mai mare valoare adăugată furnizării de proiecte de investiții.”
Europarlamentarul român a atras atenția Comisiei Europene că doar 1 % din operațiunile financiare sprijinite de Fondul european pentru investiții strategice, în perioada de audit 2015-2018, au beneficiat de o alocare din partea platformei.
”Curtea de Conturi Europeană a identificat dovezi limitate, privind contribuția platformei la furnizarea de proiecte adecvate pentru investiții. Platforma nu a dispus de proceduri suficiente pentru a monitoriza investițiile rezultate în urma misiunilor sale în perioada respectivă, ceea ce a îngreunat monitorizarea și evaluarea performanței platformei”, a mai atras atenția Comisiei, Maria Grapini.
”Cu toate acestea, consider că această platformă europeană de consiliere în materie de investiții este necesară și susțin creșterea bugetului pentru consilierea gratuită a investițiilor în economia reală și o mai bună informare, în statele membre, despre această facilitate”, a conchis europarlamentarul Maria Grapini.
În al doilea raport, europarlamentarul Maria Grapini a fost tranșantă cu reprezentanții Comisiei Europene: ” În calitate de membru al Comisiei pentru control bugetar, am o perspectivă financiară: Deși principiul de bază pentru promovarea biodiversității există deja în cadrul actualei politici agricole comune, există o nevoie clară de măsuri și indicatori mai eficace. Trebuie să simplificăm și mai mult, asigurând, în același timp, o monitorizare eficace.
Prin urmare, trebuie să reflectăm asupra gestiunii financiare și asupra rolului nostru ca factori de decizie europeni. În mod evident, vestea bună este că gestiunea financiară poate, de asemenea, să conducă la inversarea tendinței.
În continuare, există problema că statele membre și Comisia nu au utilizat toate instrumentele pe care le-ar fi avut la dispoziție. În schimb, acestea au ales să sprijine, în cea mai mare parte, măsurile „ecologice lejere”. Cu toate acestea, este necesar ca fermierilor, mai ales fermierilor mici, să le fie cât mai ușor să aleagă măsurile pentru o agricultură ecologică — în mod natural, aceasta ar trebui să includă o birocrație redusă și un sprijin financiar puternic.
Apoi, într-o perspectivă pe termen lung, Comisia ar trebui să își verifice cofinanțarea, mai îndeaproape, iar statele membre trebuie să prezinte planuri strategice naționale suficient de ambițioase.”
Mai mult, europarlamentarul român consideră că este esențial să se realizeze un echilibru real între obiectivele de mediu, securitatea alimentară și activitatea agricolă, atunci când se vorbește despre politica agricolă comună. Fermierii sunt coloana vertebrală a zonelor rurale, peste tot în Europa. Plățile UE ar trebui să reflecte acest lucru și să asigure sprijin pentru agricultori și sprijin pentru biodiversitate.
”Trebuie să ne asigurăm că o sumă atât de mare de bani este utilizată în mod eficient, iar Politica Agricolă Comună și, de asemenea, măsurile de dezvoltare rurală trebuie armonizate cu toate prioritățile politice ale Uniunii, într-un compromis echitabil”, a concluzionat europarlamentarul Maria Grapini.