Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Grapini – sub-contractanții trebuie plătiți în 30 de zile

Europarlamentarul Maria Grapini susține plata sub-contractanților, din contractele de achiziții publice, la 30 de zile

Europarlamentarul Maria Grapini a adresat o întrebare Comisiei Europene, prin care solicită un punct de vedere cu privire la achizițiile publice, mai exact la plata sub-contractanților, deoarece Maria Grapini consideră că Directiva achizițiilor publice existentă, precum și legislația românească, nu protejează de riscul neplății sub-contractanților. 

Ce măsuri de siguranță sunt prevăzute, astfel încât să existe certitudinea că cel care a câștigat licitația își va plăti subcontractanții în termen de 30 de zile, așa cum el este plătit, conform Directivei 2014/24/UE?”, a întrebat Maria Grapini.
Europarlamentarul român consideră că unele firme întârzie procedura de achiziție intenționat, prin depunerea unei contestații fără un motiv bine întemeiat, generând astfel întârzieri și pierderi pentru autoritatea contractantă. În acest sens, a întrebat Comisarului pe probleme de Piata interna a UE ”care vor fi pârghiile noii directive prin care se pot evita contestațiile nefondate?”.
În plus, doamna Maria Grapini a mai ridicat și următoarea problemă: ”Se știe că firmele mai mari sunt adesea avantajate, preferate de autoritatea contractantă, în detrimentul IMM-urilor. Cum vor putea IMM-urile să concureze pe aceeași poziție de egalitate cu companiile mari atunci când este vorba de obținerea unor contracte de achiziții publice?”.

Răspunsul oferit de dna Bieńkowska, în numele Comisiei, este următorul: ”Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice prevede în mod explicit că, la cererea subcontractantului și atunci când natura contractului permite acest lucru, statele membre pot prevedea posibilitatea ca autoritatea contractantă să transfere plățile direct subcontractantului respectiv. Relațiile dintre contractanți și subcontractanți și plățile nu sunt incluse, în mod normal, în sfera de aplicare a directivei menționate. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale reglementează plățile între autoritățile publice și întreprinderi și plățile între întreprinderi.
Noua directivă privind concesiunile extinde domeniul de aplicare a căilor de atac în domeniul achizițiilor publice tuturor concesiunilor. Cu toate acestea, normele de fond ale directivelor privind căile de atac, care încearcă să găsească un echilibru între dreptul la despăgubiri pretinse pentru încălcări ale normelor UE privind achizițiile publice de către autoritățile contractante și interesul public în ceea ce privește controlarea litigiilor abuzive, au rămas neschimbate. Comisia evaluează în prezent regimul căilor de atac existente în materie de achiziții publice, inclusiv prin intermediul unei consultări publice. Concluziile vor fi integrate într-o evaluare REFIT și într-un raport către Parlamentul European și Consiliu privind eficacitatea Directivei 2007/66/CE .
Este necesar ca autoritățile contractante să desfășoare proceduri competitive de atribuire a contractelor în conformitate cu normele și principiile UE privind achizițiile publice, inclusiv obligația de a trata toți operatorii economici în mod egal și fără discriminare. Reforma achizițiilor publice din UE aduce îmbunătățiri pentru sporirea accesului IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii) la contractele de achiziții publice, inclusiv în ceea ce privește împărțirea contractelor în loturi, limitarea cifrei de afaceri necesare a ofertanților, noi norme privind consorțiile și subcontractanții, precum și reducerea cerințelor de documentare.

Având în vedere cele precizate anterior, doamna Europarlamentar Maria Grapini solicită Guvernului României revizuirea legii achizițiilor publice.