Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Maria Grapini, veste importantă de la Bruxelles

06.02.2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Maria Grapini, veste importantă de la Bruxelles

“România merită felicitată! A închis un dosar important pentru drepturile consumatorilor!”

 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a transmis mass-media din România informații noi cu privire la un raport important din Comisia IMCO, Comisie din care Grapini face parte, care a obtinut rezultate foarte bune în faza de negocieri interinstituționale la trilog și care se referă la la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări transfrontaliere. În fapt, așa cum au fost informați chiar astăzi membrii Comisiei IMCO, trilogul s-a încheiat pe acest dosar și urmează implementarea regulamentului.

Umanista consideră că raportorul a colaborat foarte bine cu raportorii din umbră, rezultatul fiind unul excelent.

“România merită felicitată! A închis un dosar important pentru drepturile consumatorilor!”, a declarat umanista Maria Grapini.

În mare, raportul IMCO prevede o armonizare deplină, esențială pentru a elimina obstacolele juridice restante care împiedică finalizarea pieței unice (digitale) și existența unui singur set de norme pentru vânzările la distanță și vânzările „față în față”, care, evident, ar reduce și simplifica în mod semnificativ normele de drept în materie de contracte de consum.

Pentru a elimina obstacolele juridice existente în calea comerțului electronic transfrontalier (un sector al cărui potențial este foarte puțin valorificat), Comisia Europeană a publicat, la 9 decembrie 2015, propunerea sa de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri.

“Această nouă încercare de a armoniza și mai mult normele de drept în materie de contracte de consum este necesară deoarece acest lucru nu doar va încuraja consumatorii și vânzătorii să recurgă într-o mai mare măsură la vânzările transfrontaliere, ci va permite tuturor părților interesate să profite de beneficiile pe care o adevărată piață unică (digitală) le poate aduce. Avem nevoie de un echilibru adecvat între un nivel ridicat de protecție a consumatorului și un set de norme comune de drept în materie de contracte de consum în vederea obținerii unei armonizări depline. Insist pe detaliul cheie: nivel ridicat de protecție a consumatorului!”, a transmis, de la Bruxelles, europarlamentarul umanist, Maria Grapini.