Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Europarlamentarul Maria Grapini, aleasă vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație din cadrul Delegației PE la Adunarea Parlamentară Eurones

Vicepreședintele Comisiei IMCO, europarlamentarul Maria Grapini a fost aleasă vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație (POL), din cadrul Delegației PE la Adunarea Parlamentara Euronest.
În conformitate cu Regulamentul de procedură al Euronest, Comisia pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație (POL) este responsabilă de chestiuni legate de promovarea dialogului politic, a măsurilor multilaterale de consolidare a încrederii și a contribuției la soluționarea pașnică a conflictelor; dezvoltarea unor instituții democratice stabile, chestiuni legate de guvernanță și rolul partidelor politice; relațiile cu alte organizații naționale și internaționale și adunări parlamentare pentru chestiuni care intră în domeniul său de competență si, nu in ultimul rând, standardele electorale, rolul și reglementarea mass-mediei și combaterea corupției.
Adunarea Parlamentară Euronest este un forum parlamentar care promovează asocierea politică și continuarea integrării economice între Uniunea Europeană și partenerii est-europeni ai UE. Euronest consolidează și dezvoltă Parteneriatul estic, fiind responsabil de consultarea, supravegherea și monitorizarea parlamentară.
Adunarea Parlamentară Euronest este formată dintr-o delegație a Parlamentului European și din delegații ale partenerilor est-europeni ai UE — țări care participă la inițiativa Parteneriatului estic: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina. Parlamentul European are 60 de delegați, iar partenerii estici au fiecare câte 10.
Adunarea Parlamentară Euronest include sesiunea plenară, prezidată de doi copreședinți, Biroul, patru comisii permanente și mai multe grupuri de lucru.