Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Europarlamentarul Maria Grapini, întrebare scrisă adresată Comisiei Europene pe tema monitorizării cheltuielilor legate de climă

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat o întrebare scrisă Comisiei Europene pe tema monitorizării cheltuielilor legate de climă din bugetul UE.
Europarlamentarul Grapini a reamintit că, pentru perioada 2014-2020, Comisia și-a asumat angajamentul de a cheltui din bugetul UE cel puțin un euro din cinci (20 %) pentru acțiuni în domeniul climei în timp ce, pentru perioada 2021-2027, acest obiectiv a fost majorat la 25 % (un euro din patru).
De asemenea, Maria Grapini a punctat faptul că, potrivit unui nou document de analiză al Curții de Conturi Europene, stabilirea unor astfel de deziderate poate constitui o măsură eficace în direcția atingerii obiectivelor climatice ale UE, atâta timp cât metodologia utilizată pentru urmărirea fondurilor este fiabilă și se aplică în mod consecvent în toate domeniile de politică.
În context, europarlamentarul umanist a adresat Comisiei Europene, punctual, următoarea întrebare:
Cum are de gând Comisia să acționeze, având în vedere că această criză, provocată de pandemia de COVID-19, ar putea modifica prioritățile politice, reorientând atenția spre combaterea amenințărilor la adresa sănătății publice, stimularea economiei sau crearea de locuri de muncă?
În răspunsul transmis europarlamentarului Maria Grapini, comisarul european pentru buget și administrație, Johannes Hahn a spus că, în contextul Pactului verde european, Comisia s-a angajat să combată schimbările climatice prin intermediul bugetului UE și al altor măsuri, inclusiv prin Legea climei și prin obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050.
Potrivit comisarul Hahn, redresarea în urma pandemiei de COVID-19 va avea loc în conformitate cu obiectivele Pactului verde.
La 10 noiembrie 2020, a mai precizat acesta, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord privind cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și instrumentul Next Generation EU, inclusiv un obiectiv climatic de 30 %, care se aplică CFM și instrumentului Next Generation EU.
De asemenea, comisarul european pentru buget și administrație a reiterat faptul că mecanismul de redresare și reziliență va oferi sprijin financiar, pe scară largă, pentru investiții și reforme publice, și va asigura concentrarea adecvată a acestor investiții și reforme asupra consolidării redresării economice și a rezilienței, precum și a tranziției verzi și a celei digitale.
„Metodologia de urmărire a cheltuielilor legate de climă se bazează pe markerii Rio. Actele de bază pentru Regulamentul privind dispozițiile comune, politica agricolă comună și Mecanismul de redresare și reziliență conțin metodologii de măsurare a cheltuielilor legate de climă pentru programele respective, în temeiul acestor regulamente. În ceea ce privește programele pentru care nu s-a stabilit o metodologie de urmărire în actele de bază respective, în special Orizont Europa, Comisia ia în considerare evaluarea fiecărui proiect în parte și urmărirea finanțării combaterii schimbărilor climatice utilizând metodologia markerilor Rio care asigură, de asemenea, obligații de raportare în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și al altor convenții. În unele cazuri, cum ar fi Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, ar putea fi explorată utilizarea unei metodologii internaționale”, se mai arată în răspunsul comisarului Hahn, transmis europarlamentarului român.